MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลมหาชนะชัย

95

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 4,886 คน / 6,905 ครั้ง)

รายละเอียด

0

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 189 คน / 201 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 257 คน / 318 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 349 คน / 457 ครั้ง)

รายละเอียด
//